stranica_banner

vijesti

Suradnja škole i poduzeća

U svibnju 2019., Zhejiang Dongtai New Materials Co., Ltd surađivao je sa Sveučilištem Donghua i Državnim ključnim laboratorijem za modifikaciju vlakana koji su zajednički osnovali "Zhejiang Dongtai-Donghua University Organic-anorganic Hybrid Functional Materials Research and Development Technology Engineering Center" na dugoročnom planu. i dubinsku suradnju.Formiran je integrirani razvojni obrazac proizvodnje, učenja, istraživanja i korištenja.Tvrtka nastavlja s povećanjem dodane vrijednosti, tehnološkog sadržaja i tržišnog udjela proizvoda.

vijesti

Vrijeme objave: 11. svibnja 2019