transparent

proizvoda

  • FEP smola za žice, cijevi, cijevi, filmove fluorirani etilen propilen

    FEP smola za žice, cijevi, cijevi, filmove fluorirani etilen propilen

    FEPFluorirani etilen propilen),To je kopolimer tetrafluoroetilena i heksafluoropropilena.FEP se može primijeniti na meku plastiku, a njegova vlačna čvrstoća, otpornost na trošenje, otpornost na puzanje niži su od mnogih inženjerskih plastika, a ima nisku dielektričnu konstantu u širokom temperaturnom i frekvencijskom rasponu.

    Materijal se ne zapali,it haveizvrsna otpornost na trošenje i nizak koeficijent trenja.Može se preraditi u granulirane proizvode za ekstruziju i oblikovanjeikoristi se kao prah za fluidne slojeve i elektrostatičku završnu obradu,Atakođerlimenkaizrađene u vodene disperzije.Poluproizvodi uključuju filmove, ploče, šipke, elektrode, dijelove posebnog oblika i pojedinačna vlakna.Mainlykoristi se za izradu unutarnje obloge cijevi i kemijske opreme, površinskog sloja valjaka i raznih žica i kabela.